Oogmeting

oogmeting

De opticien is opgeleid om de sterkte van uw ogen te meten en de juiste brilcorrectie voor te schrijven. Onze aangesloten opticiens zijn professionals en hebben minimaal het landelijke erkend Optiek diploma.

Anamnese

Tijdens de anamnese vragen wij u naar uw algemene gezondheid en uw ogen in het bijzonder, eventueel medicijngebruik en of er oogziektes in uw familie voorkomen. Maar ook is natuurlijk zeer belangrijk dat wij weten waarom u een oogmeting wilt.

Voor-meting

Door naar een plaatje te kijken in een speciale oogmeetcomputer wordt snel en volkomen pijnloos de globale sterkte bepaald.

Oogdruk meting

Door middel van een luchtstootje tegen uw oog kunnen wij zonder uw oog aan te raken de oogdruk bepalen. De oogdruk kan een indicatie zijn voor een oogafwijking.

Gezichtsveldonderzoek

Het is niet alleen belangrijk dat u scherp kunt zien, maar ook om te weten hoe de gevoeligheid van uw netvlies is. En of er geen beperkingen in het gezichtsveld zijn.

Refractie

Er wordt eerst per oog de sterkte bepaald, hierna kijken we naar de samenwerking tussen de beide ogen. Ook bepalen we samen met u de eventuele gewenste werk/computer/lees afstand.

Advies

Aan het einde van de meting zullen wij de resultaten met u bespreken en u adviseren welk type bril u het beste zou kunnen gebruiken. Mocht er na de oogmeting blijken dat er een aanvullend onderzoek gewenst is dan kunt u doorverwezen worden naar een van onze optometristen. Meestal kan dit onderzoek op korte termijn plaats vinden en u hebt geen doorverwijzing van uw huisarts nodig.